top of page

Địa điểm

biển Huntington

   
  Địa chỉ nhà

   

  Quét Trực tiếp California

  18090 Beach Blvd. # 9

  Bãi biển Huntington, CA 92648

  714-787-8765

  Support@californialivescan.org


  Giờ

   

  Thứ Hai-Thứ Sáu   9 giờ sáng - 5 giờ chiều   

  Phí cuộn

  $ 16

  bottom of page